آقای دکتر مجتبی اسکندری

Dr. Mojtaba Eskandari

دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186114)

10
28
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی