آقای دکتر امیرحسین محمدداودی

Dr. Amir hossein Mohammad davoudi

دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

Researcher ID: (275039)

108
63
13
1
1
4
9

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب تغیر و نوآوری آموزشی (دانشگاه آزاد/ ساوه) - 1401 - فارسی
 • کتاب آموزش بزرگسالان (دانشگاه آزاد / ساوه) - 1400 - فارسی
 • کتاب نگاهی دیگر به آموزش بزرگسالان ( مجموعه مقالات) (خط آخر/ تهران) - 1400 - فارسی
 • کتاب تاملی بر مفاهیم اخلاق در سازمانها (جهاد دانشگاهی/ قم) - 1399 - فارسی
 • کتاب روش های تحلیل میانجی و تعدیل آماری (دانشگاه آزاد/ ساوه) - 1398 - فارسی
 • کتاب يادگيري مبتني بر تيم (دارلفنون پوريا/ قم) - 1397 - فارسی
 • کتاب پیش درامدی بر تربیت شهروند سازمانی در دستگاه های دولتی (رازنهان/ تهران) - 1397 - فارسی
 • کتاب رهبری نوین سازمانی (رازنهان/ تهران) - 1395 - فارسی
 • کتاب راهنمای گام به گام تدوین پروپزال و نگارش پایان نامه (روان شناسی و هنر/ تهران) - 1394 - فارسی
 • کتاب کاربرد تئوریهای سازمان و مدیریت در سازمان های آموزشی (آتریسا/ قم) - 1394 - فارسی
 • کتاب کاربرد آماراستنباطی پیشرفته در علوم رفتاری (آوای نور/ تهران) - 1393 - فارسی
 • کتاب یادگیری تیمی (روان شناسی و هنر/ تهران) - 1392 - فارسی
 • کتاب آمار توصیفی در علوم رفتاری (روان شناسی و هنر/ تهران) - 1389 - فارسی

سوابق استادی

 • دانشیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه(1384-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در رياست دانشكده علوم انساني (1384-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • كسب رتبه پژوهشگر برترگروه علوم انساني دانشگاه هاي ازاد استان مركزي (1398)
 • كسب رتبه پژوهشگر برتر درگروه علوم انساني واحد ساوه (1397)
 • - كسب رتبه پژوهشگر برتر هجدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده حوزه علوم انساني دانشگاه هاي استان مركزي(ازاد و دولتي) (1397)
 • - كسب رتبه پژوهشگر برتر از شانزدهمين جشنواره تجلیل از برگزيدگان پژوهش و فناوري حوزه علوم انساني دانشگاه هاي ازاد (1394)