آقای دکتر حسن گیوریان

Dr. hasan givarian

دانشیار -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (401985)

26
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی