آقای دکتر محمدحسن ملکی

Dr. Mohammadhassam Maleki

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (209129)

37
56
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی