آقای دکتر فرزاد آسایش

Dr. farzad Asayesh

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (236270)

47
38
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب نظریه سازمان و مدیریت (آفتاب گیتی) - 1399 - فارسی
  • کتاب تحقیق در عملیات (آفتاب گیتی) - 1399 - فارسی
  • کتاب روش تحقیق (آفتاب گیتی) - 1399 - انگلیسی
  • کتاب روش تحقیق (آفتاب گیتی) - 1398 - فارسی
  • کتاب زبان تخصصی مدیریت (آفتاب گیتی) - 1397 - انگلیسی
  • کتاب بازاریابی و مدیریت بازار (آفتاب گیتی) - 1397 - فارسی