آقای دکتر علیرضا روستا

Dr. ALIREZA ROUSTA

دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (97445)

48
66
7
2
17

https://scholar.google.com.my/citations?user=SwUHcWQAAAAJ&hl=en

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب بازاریابی استراتژیک (دانشگاه شهید ستاری) - 1402 - فارسی
  • کتاب بازاریابی در حوزه کارآفرینی ورای حرفه‌ای‌گری، به سوی خلاقیت، راهبری و ثبات (دکتر کلیم) - 1402 - فارسی
  • کتاب داستان سرایی و تحقیقات بازاریابی (راهنمای عملی کاربر)، (آفتاب گیتی- تهران) - 1401 - فارسی
  • کتاب تحقیقات رفتاری برای بازاریابی (نمای علم- تهران) - 1401 - فارسی
  • کتاب زبان تخصصی مدیریت (آفتاب گیتی- تهران) - 1399 - فارسی
  • کتاب تحقیق در عملیات (آفتاب گیتی- تهران) - 1399 - فارسی
  • کتاب نظریه سازمان و مدیریت (آفتاب گیتی- تهران) - 1399 - فارسی

سوابق استادی

  • استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهر قدس-ملارد - صفادشت
  • کارگروه برتر خانه نخبگان استان تهران