فصلنامه مدیریت بازرگانی و علم اطلاعات

Business management and information science

مجوز راه اندازی و انتشار فصلنامه مدیریت بازرگانی و علم اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس بر اساس مصوبات سی و ششمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲ صادر و طی نامه شماره ۳۲/۱۳۷۰۴/ص به این واحد دانشگاهی ابلاغ گردید.این مجله با هدف انتشار آخرین یافته های علمی محققان و پژوهشگران داخل و خارج از کشور در حوزه های مرتبط با بازرگانی، بازاریابی،مدیریت دانش، فنآوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در مدیریت بازرگانی و بازاریابی ، آماده دریافت مقالات علمی محققان و پژوهشگران ارجمند می باشد.

حوزه پذیرش مقالات:

مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت بیمه،مدیریت امور گمرکی،مدیریت امور بانکی، مدیریت کسب و کارهای کوچک،حسابداری، علم اطلاعات و دانش شناسی، اقتصاد، اقتصاد اطلاعات

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات