آقای سیدیاسر موسویان

Seyedyasser Mousavian

دانشجوی دکتری

Researcher ID: (243237)

16
5
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب ترجمه تحقیقات بازاریابی برای صنایع گردشگری ، هتلداری و رویدادها (نوروی) - 1401 - فارسی
  • کتاب ترجمه مقدمه‌ای بر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی (نوروزی) - 1400 - فارسی
  • کتاب نقش برند در پذیرش بانکداری اینترنتی (نوروزی) - 1400 - فارسی
  • کتاب مقذمه ای بر برند (نوروزی) - 1393 - فارسی
  • کتاب ترجمه کتاب بازاریابی 3.0 (نوروزی) - 1392 - فارسی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی / بازاریابی بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس1400-تاکنون
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی .بازاریابی بین الملل دانشگاه پیام نور (همه مراکز)1386-1389