آقای دکتر محمد موسی خانی

Dr. Mohammad Mousakhani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (15498)

34
27
3
3
4
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت در عصر اطلاعات( ترجمه کتاب Haag & Cummings) MIS for the Information Age) (انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) - 1401 - فارسی
  • کتاب مورد پژوهی از مفهوم تا عمل (اسرار دانش) - 1393 - فارسی
  • کتاب روش شناسی تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعات (نگاه دانش) - 1389 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشجویی_فرهنگی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (1380-1382)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه علمی مدیریت فناوری اطلاعات (1388-1392)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی (1390-1392)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیرکل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران (1395-1400)