آقای دکتر غلامعلی منتظر

Dr. gholamali montazer

استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177077)

87
55
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی