آقای دکتر بابک سهرابی

Dr. Babak Sohrabi

Prof., Department of IT Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183121)

19
39
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی