خانم دکتر آمنه خدیور

Dr. Ameneh Khadivar

دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185408)

33
69
3
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی