آقای دکتر اسفندیار جهانگرد

Dr. esfandiar jahangard

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179534)

4
82
8
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی