آقای دکتر حمید آماده

Dr. Hamid Amadeh

استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182070)

25
56
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی