آقای دکتر عباس شاکری

Dr. Abbas Shakeri

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178474)

6
77
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی