آقای دکتر قهرمان عبدلی

Dr. Ghahreman Abdoli

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182049)

8
75
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی