آقای دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی

Dr. Asgar Abolhasani hastiani

هیئت علمی دانشکده مدیریت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319710)

15
30
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی