فصلنامه مطالعات حسابرسی مطهر

Motahar Auditing Studies Quarterly

فصلنامه مطالعات حسابرسی مطهر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ برای مدت نامحدود در تهران(دانشکده و پژوهشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین(ع) بر اساس مقررات اساسنامه و سایر مقررات دانشگاه جامه امام حسین(ع) منتشر می شود.

نشریه «فصلنامه مطالعات حسابرسی مطهر» با پروانه انتشار به شماره ثبت ۱۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از بهار۱۴۰۲ توسط دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین لیه‌السلام منتشر می شود که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات و انتشار نتایج مطالعات و پژوهش های علمی، فنی و تخصصی دانشمندان، استادان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه های مرتبط با حسابرسی است.

این نشریه از طریق سامانه اینترنتی خود و با رعایت نکات بخش راهنمای نویسندگان، در حوزه های ذیل مقاله می پذیرد:

۱) حوزه حسابرسی مالی

۲) حوزه حسابرسی عملیاتی

۳) حوزه حسابرسی کنترل داخلی

۴) حوزه بازرس قانونی

۵) مدیریت حسابرسی

۶) حسابرسی راهبردی

۷) آینده اندیشی حسابرسی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات