مجله رهیافتی در حسابداری

An approach in accounting

«رهیافتی در حسابداری» نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش حسابداری در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه حسابداری را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. شماره ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این نشریه ۹۴۱۲۶ می باشد که از آبان ماه ۱۴۰۲ آغاز به کار کرده و بصورت فصلی منتشر می شود.