ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات حسابداری

تعداد نتایج در هر صفحه

Journal of Accounting Research and Economical Science

حوزه های تحت پوشش:سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2645-4408

Journal of Accounting Research

حوزه های تحت پوشش:حسابداری


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2251-8495
شاپای الکترونیک: 2538-1539
شماره استاندارد: 2251-8509
شاپای الکترونیک: 2538-1520

Journal of Comparative Studies in Financial Management and Accounting

حوزه های تحت پوشش:حسابداری, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: 2645-341x

Journal oF Accounting and Management Vision

حوزه های تحت پوشش:تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: ۲۶۴۵-۴۵۷۲

Financial engineering and portfolio management

حوزه های تحت پوشش:تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 9165-2251
شاپای الکترونیک: 2383-2983

Journal of accounting knowledge

حوزه های تحت پوشش:حسابداری


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-8914
شاپای الکترونیک: 2476-292X

Quarterly Financial Accounting

حوزه های تحت پوشش:حسابداری


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2345-2617
شاپای الکترونیک: -

Islamic Financial Research Journal

حوزه های تحت پوشش:حقوق و اقتصاد, حسابداری, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2251-8290
شاپای الکترونیک: 2588-6584

New applied studies in management, economics and accounting

حوزه های تحت پوشش:توسعه اقتصادی, کسب و کار, حسابداری, مدیریت (عمومی)


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2588-624x

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی