آقای احمد شعبانی

Ahmad Shabani

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178475)

20
79
87
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی