آقای دکتر علی سوری

Dr. Ali Souri

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184225)

10
47
2
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی