آقای تیمور محمدی

Teimour Mohamadi

دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181505)

25
183
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی