بررسی وضعیت خصوصی سازی صنایع پالایش نفت ایران با رویکرد DID (فازی)

سال انتشار:

1399

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

37

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IEER-10-37_001

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

در سال های اخیر خصوصی سازی در صنایع پایین دست نفت و گاز یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای تغییر و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و همچنین اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است. این پژوهش قصد دارد با استفاده از بررسی یازده متغیر مربوط به عملکرد شش شرکت پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت تبریز به روش DID (فازی) و مقایسه آن با گروه های کنترل نسبت به ارزیابی وضعیت خصوصی سازی این شرکت ها بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان یازده متغیر مورد بررسی دو متغیر نسبت هزینه های عمومی اداری و فروش به درآمدها و تعداد پرسنل در قبل و بعد از واگذاری برای گروه کنترل معنادار بوده اند. به عبارتی وضعیت اشتغال و هزینه های عمومی اداری و فروش در شرکت های مورد بررسی نسبت به گروه کنترل نامناسب تر بوده و از این بابت عملکرد ضعیفی داشته اند. این موضوع نشان می دهد واگذاری این شرکت ها در عمل تاثیر مثبتی بر وضعیت اشتغال نداشته است.

کلیدواژه ها:

سیاست های کلی اصل ۴۴ ، خصوصی سازی ، صنعت پالایش نفت ، رویکرد DID

نویسندگان

حسینامیررحیمی
حسین امیررحیمی

دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، گروه اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سید شمس الدینحسینی
سید شمس الدین حسینی

استادیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سید محمدرضاسیدنورانی
سید محمدرضا سیدنورانی

استاد، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

تیمورمحمدی
تیمور محمدی

دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اسماعیلصفرزاده
اسماعیل صفرزاده

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران