آقای جمشید پژویان

Jamshid Pazhoyan

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178472)

53
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی