آقای دکتر احمد جعفری صمیمی

Dr. Ahmad Jafari Samimi

استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180583)

63
97
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی