آقای دکتر احمد جعفری صمیمی

Dr. Ahmad Jafari Samimi

استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180583)

65
154

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی