آقای دکتر مجید آقایی

Dr. majid aghaei

دانشیار اقتصاد مالی و انرژی دانشگاه مازندران

Researcher ID: (239257)

9
30
1
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی