آقای دکتر لطفعلی عاقلی

Dr. Lotfali Agheli

دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185758)

24
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی