آقای دکتر امیرحسین مزینی

Dr. amirhossein mozayeni

دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (322210)

12
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی