آقای دکتر هومن شبابی

Dr. Hooman Shababi

سرپرست و عضو هیأت علمی گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (108217)

25
32
2
3
5
4
13
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو کانون ترجمه انجمن علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
 • عضو کمیته علمی شرکت علمی و صنعتی مبتکران بازار آسیا
 • عضو بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • داور دو فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی
 • داور Journal of Business Economics and Management.
 • عضو کمیته علمی مدیریت نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین، 7 خرداد 1399 در موسسه آموز
 • عضو کمیته علمی مدیریت چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران، 31 اردیبهشت 1399 در دانش
 • عضو کمیته علمی مدیریت کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی، 31 خرداد 1399 در دانشگاه جامع علم
 • عضو کمیته علمی مدیریت هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، 20 مرداد 1399 در دانشگاه جامع علمی
 • عضو کمیته علمی مدیریت هفتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، علوم انسانی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1
 • عضو کمیته علمی مدیریت کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام، 31 اردیبهشت 1399 در دانشگاه ج
 • داور فصلنامه پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان حسابداری (معین پرداز) - 1394 - انگلیسی
 • کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان مدیریت (بازرگانی، صنعتی و دولتی) (کارپی) - 1391 - انگلیسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی (1384-1390)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مجموعه مدیریت (بازرگانی، صنعتی، بیمه، جهانگردی، خدمات هتلداری، امور اداری) (1385-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر تحصیلات تکمیلی (1395-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی (1384-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست موسسه (1401-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره های رشد فردی-مدیریت راهبردی فرهنگی - مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان (1399)
 • دوره های رشد فردی-مدیریت زمان در زندگی - مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان (1399)
 • هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار - معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران (1399)
 • سمینار اقتصاد مقاومتی - موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، مازندران، ایران (1393)

سایر موارد

 • راهنمایی، مشاوره و داوری ده ها پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
 • تسلط به زبان انگلیسی
 • تسلط نسبی به نرم افزارهای eviews، Vensim و Stata