ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر هومن شبابی

Dr. Hooman Shababi

عضو هیأت علمی گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل

محور تخصصی:استراتژی و مدیریت استراتژیک

Researcher ID: (108217)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت هومن شبابی در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
عضو کانون ترجمه
انجمن علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
عضو
کمیته علمی شرکت علمی و صنعتی مبتکران بازار آسیا
عضو
بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
عضو
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
داور
دو فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی
داور
Journal of Business Economics and Management.
عضو کمیته علمی مدیریت
نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین، 7 خرداد 1399 در موسسه آموز
عضو کمیته علمی مدیریت
چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران، 31 اردیبهشت 1399 در دانش
عضو کمیته علمی مدیریت
کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مدیریت، توسعه و علوم انسانی، 31 خرداد 1399 در دانشگاه جامع علم
عضو کمیته علمی مدیریت
هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، 20 مرداد 1399 در دانشگاه جامع علمی
عضو کمیته علمی مدیریت
هفتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، علوم انسانی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1
عضو کمیته علمی مدیریت
کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام، 31 اردیبهشت 1399 در دانشگاه ج
داور
فصلنامه پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران

مقالات بین المللی خارج از کشور هومن شبابی

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Yahyazadehfar, M, Gharouie Ahangar, R and H. Shababi, 2009, “Aspect of Internet Advertising in Relation to Cross-Cultural Issues”, 1st Global Business Summit Conference, University Technology MARA (Malaysia) & Global Strategic Management Inc. (USA), pp 28-58.دریافت فایل PDF مقاله
2Akbari, A, Rahmani, S, Ahmadi Keshteli, R and H. Shababi, 2014, "Deviation from Optimal Level of Cash Holdings and Cumulative Abnormal Returns", Universal Journal of Accounting and Finance, Vol 2(4), pp 88-96.دریافت فایل PDF مقاله
3Mahmood Yahyazadehfar , Mohammad Reza Zali , Hooman Shababi, "Determinants of investors' financial behaviour in Tehran Stock Exchange", Applied Economics Letters, (2011), Vol 18, No 7: 647-654دریافت فایل PDF مقاله
4Mahmood Yahyazadehfar , Hooman Shababi, "Qualitative content analysis of factors affecting the relationship of science development, technology development and economic growth", International Journal of Technology, Policy and Management, (2018), Vol 18, No 1: 47دریافت فایل PDF مقاله
5Fattahi M, Ravansetan K and H. Shababi, 2012, "TQM practices and their effects on organization performance in Iran Automotive Casting Industrial", Lokavishkar International E-Journal, Vol 1(4), pp 40-49دریافت فایل PDF مقاله
6"Explaining The Impact Of Information Technology Capabilities And Organizational Acceleration On Performance Of Banking Sector", Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM Press), (2021), Vol 10, No 02: 37-50دریافت فایل PDF مقاله
7"THE EFFECT OF VISUAL AND FUNCTIONAL CRITERIA OF PACKAGING: CONSUMER EXPECTATIONS OF ELEMENTS FOR DAIRY PRODUCT PACKAGING", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, (2021), Vol 13, No 2: دریافت فایل PDF مقاله
8Shababi H, Jafari Samimi A and F.Rezayee Doonehchali, 2021, “On the Investigation of the Impact of Cultural Diversity on the Complexity of Exports in MENA Countries”, Journal of Economic Cooperation and Development, Vol 42(3), pp 1-24.دریافت فایل PDF مقاله

مقالات هومن شبابی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر سیاستگذاری علم و فناوری بر توسعه اقتصادی در خاورمیانه و مقایسه آن با سایر کشورهای منتخبسومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران1398
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش و نوآوری دوسوتوان بر عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان های تابعهدومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم1398
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت و وفاداری مصرف کنندگان با توجه به نقش رضایت و اعتماد در شرکت لبنی کالهکنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار1398
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سطح بکارگیری برنامه ریزی راهبردی مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بابلکنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی1398
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و پویایی محیطی بر نوآوری دوسوتوان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان های تابعهدومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی1398
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش بهره وری بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین1399
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات و شتاب سازمانی بر عملکرد سازمانی و ظرفیت نوآورینخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین1399
8دریافت فایل PDF مقالهآقاجانی، حسنعلی و هومن شبابی، 1394، "رابطه میان نوآوری زیستی و عملکرد مالی شرکتها: مروری بر ادبیات"، اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی با رویکرد کاربردی، 27 اسفند 1394، ساری، مازندران، ایران.1394
9دریافت فایل PDF مقالهیحیی زاده فر، محمود، شبابی، هومن و حامد رضا نژاد امیردهی، 1397، "تبیین نقش نوآوری باز و نوآوری استراتژیک بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفتکش ایران)"، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز، 5 اسفند 1397، تهران، تهران، ایران.1397
10دریافت فایل PDF مقالهایزدی امیری، علی اصغر، حسینی، ابوالحسن و هومن شبابی، 1398، "بررسی تأثیر فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش و پویایی محیطی بر نوآوری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان های تابعه"، دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، 28 آذر 1398، مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی فردوس، مشهد، ایران.1398
11دریافت فایل PDF مقالهشبابی، هومن، یحیی زاده فر، محمود، حسین نیا، فروزان، 1398، "بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سطح بکارگیری برنامه ریزی راهبردی مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بابل"، دومین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.1398

مقالات هومن شبابی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهInvestigation of Relationship between Ownership Concentration and Auditing Fees in listed firms of Tehran Stock Exchangeنشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد1394
2دریافت فایل PDF مقالهتبیین ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد دیماتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکهفصلنامه مدیریت توسعه فناوری1396
3دریافت فایل PDF مقالهنقش هوشمندی عاطفی راهبردی در قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه و آموزش و رشد سازمانیفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی1399
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: داده های شعب بانک ملی استان مازندران)فصلنامه مدیریت کسب و کار1400
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت زنجیره تامین با روش دیماتل مبتنی بر تحلیل شبکه: مطالعه موردی مخابرات استان مازندرانفصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی1400
6دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر تمایل به خرید بسته بندی سبزفصلنامه علوم و فنون بسته بندی1400
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادراتدوماهنامه بررسی های بازرگانی1399
8دریافت فایل PDF مقالهشبابی، هومن، یحیی زاده فر، محمود، راسخی، سعید، و میثم شیرخدایی، 1397، "بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم"، نوآوری و ارزش آفرینی، 13 (7)، 78-55.1397
9دریافت فایل PDF مقالهیحیی زاده فر، محمود، شبابی، هومن، راسخی، سعید و میثم شیرخدایی، 1396، "مدل ساختاری-تفسیری سطح‌بندی عوامل اثرگذار بر ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران"، سیاست علم و فناوری، 9 (3)، صص 90-77. 2.1396
10دریافت فایل PDF مقالهیحیی زاده فر، محمود، شبابی، هومن و محسن علیزاده ثانی، 1395، "نقش سیاستگذاری نوآوری در جذب شرکتها به صنایع خلاق: بررسی حوزه خاورمیانه و مقایسه آن با سایر کشورهای منتخب"، سیاست علم و فناوری، 8 (2)، صص 30-17.1395
11دریافت فایل PDF مقالهیحیی زاده فر، محمود، ابونوری، اسماعیل و هومن شبابی، 1384، "بررسی اثر روزهای هفته بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با سایر بازارهای نوظهور (تحلیل تجربی)"، پیشرفتهای حسابداری، 22 (2)، صص 195-178.1384
12دریافت فایل PDF مقالهYahyazadehfar M, Mostakhdemin Hosseini H, Shababi H and AA. Mehrabi Alamdari, 2012, “On the Relationship between Central Bank’s Independence and inflation rate in Iran”, International Journal of Management and Business Research, Vol 2(3), pp 219-232.2012
13دریافت فایل PDF مقالهAghajani H, Shababi H and M.Fattahi, 2012, "Role of Environmental factors on establishment of small and medium enterprises (SMEs): Case of Mazandaran province of Iran", World Applied Sciences Journal, Vol 19 (1), pp 131-139.2012
14دریافت فایل PDF مقالهYahyazadehfar M, Aghajani H and H. Shababi, 2007, "A comparison between growth and value stocks in Tehran stock exchange", Iranian Economic Review, Vol 14(25), pp 51-65.2007
15دریافت فایل PDF مقالهYahyazadehfar M, Abounoori E and H. Shababi, 2006, " Days-of- week effect on Tehran stock exchange Returns: An Empirical Analysis Using GARCH model", Iranian Economic Review, Vol 11(16), pp 149-164.2006
16دریافت فایل PDF مقالهYahyazadehfar M and H. Shababi, 2005, "The Day-of-the-week effect on stock returns of developed and emerging stock exchanges: A Theoretical Analysis", Firouzkouh’s Islamic Azad University Quarterly Scientific Journal of Management (Pajouheshgar), Vol 2(4), pp 1-14.2005
17دریافت فایل PDF مقالهشبابی، هومن، جعفری صمیمی، احمد و فاطمه رضایی دونچالی، 1398، "بررسی اثر تنوع فرهنگی بر پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی صادرات"، ترویج علم، 10 (2)، صص 167-141.1398
18یحیی زاده فر، محمود، شبابی، هومن و الهام علیزاده سیاهرودکلایی، 1399، "ارزیابی تأثیر انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات"، بررسیهای بازرگانی، 18 (103)، صص 64-47.1399
19دریافت فایل PDF مقالهغیاث آبادی فراهانی، مریم، غفاری آشتیانی، پیمان، شبابی، هومن و علی صفایی اصل، 1399، "بررسی تأثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی و مشارکت شغلی با نقش متغیر سرمایه روانشناختی (مطالعه موردی: کارکنان پایور مرکز آموزش مالک اشتر اراک)"، مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 51، 60-44.1399
20دریافت فایل PDF مقالهغیاث آبادی فراهانی، مریم، غفاری آشتیانی، پیمان، شبابی، هومن و بهروز قبادی، 1400، "تاثیر توانایی نوآوری فناورانه سبز بر رقابت پذیری شرکت با تاکید بر نقش میانجی تمایز محصول (مطالعه ی موردی: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)"، اکتشاف و تولید نفت و گاز، 1400 (186)، 47-40.1400

تالیفات هومن شبابی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابزبان تخصصی برای دانشجویان حسابداریمعین پرداز1394انگلیسی
2کتابزبان تخصصی برای دانشجویان مدیریت (بازرگانی، صنعتی و دولتی)کارپی1391انگلیسی

سوابق استادی هومن شبابی

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استادیار1397-تاکنون
2مربی1387-1397

تحصیلات تخصصی هومن شبابی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مدیریت- سیاستگذاری علم و فناوریدکتری تخصصی1393-1397
2مدیریت بازرگانی- مالیکارشناسی ارشد1382-1384
3مدیریت بازرگانیکارشناسی1378-1381

سوابق شغلی و تخصصی هومن شبابی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیرئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی1384-1390
2سابقه کار دانشگاهیمدیر گروه مجموعه مدیریت (بازرگانی، صنعتی، بیمه، جهانگردی، خدمات هتلداری، امور اداری)1385-تاکنون
3سابقه کار دانشگاهیمدیر تحصیلات تکمیلی1395-تاکنون
4سابقه کار دانشگاهیعضو هیات علمی1384-تاکنون

سوابق حضور هومن شبابی در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیفعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریسال
1سمینار اقتصاد مقاومتیموسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، مازندران، ایران1393
2دوره های رشد فردی-مدیریت راهبردی فرهنگیمرکز آموزش مجازی دانشگاهیان1399
3دوره های رشد فردی-مدیریت زمان در زندگیمرکز آموزش مجازی دانشگاهیان1399
4هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمارمعاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران1399

سایر موارد

ردیفعنوان
1راهنمایی، مشاوره و داوری ده ها پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
2تسلط به زبان انگلیسی
3تسلط نسبی به نرم افزارهای eviews، Vensim و Stata
تاریخ ایجاد رزومه: 25 آبان 1398 - تعداد مشاهده 1699 بار

نمودار سالانه مقالات هومن شبابی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با هومن شبابی

آدرس ایمیل: hooman-shababi@rahedanesh.ac.ir
شماره تلفن: 01132379891
شماره همراه: 09374844966
کشور: ایران استان: مازندران شهر: بابل
آدرس: چهار راه معتمدی- بالاتر از دانشگاه فرهنگیان- مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل

به اشتراک گذاری صفحه هومن شبابی

علایق شخصی

  • سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری
  • مدیریت مالی و سیاستگذاری اقتصادی
  • سیستمهای اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و مدیریت دانش
  • مدیریت استراتژیک
  • اقتصاد علم و فناوری

کلیدواژه های مهم در مقالات هومن شبابی

پشتیبانی