آقای دکتر امیر منصور طهرانچیان

Dr. AmirMansour Tehranchian

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (244070)

19
60

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی