فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار

Journal of value creating in Business Management

نشریه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار (عنوان سابق- مدیریت کسب و کار و کار آفرینی)، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه "مدیریت بازرگانی ،کسب و کار ، کار آفرینی" می پردازد.

مدیریت و مدیریت بازرگانی ، مدیریت کسب و کار، کار آفرینی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

محورهای موضوعی

۱-کارآفرینی

مفاهیم، تئوری ها و مدل های کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
کارآفرینی فردی، سازمانی، اجتماعی
فرهنگ کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
الزامات، چالش­ها و فرصت های استقرار کارآفرینی استراتژیک
توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها
کارآفرینی و نوآوری در کسب و کار ها
بررسی فضای کسب و کار ایران برای کارآفرینی
ویژگی های فردی کارآفرینان و پرورش کارآفرینان سازمانی
نقش و جایگاه کارآفرینی در مدیریت جامعه
شناسایی فرصت های کارآفرینی رشته های مختلف
کارآفرینی و صنعت توریسم
کارآفرینی فرهنگی
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
مدیریت کارآفرینی و نیازهای اجتماعی کارآفرینان
نقش دانشگاه کارآفرین در توسعه منابع انسانی کشور
کاستی ها و قابلیت های کارآفرینی در کشور
نقش قوانین کارآفرینی در کشور
نقش زنان در کارآفرینی
بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گذاری
نقش بازارهای غیر رسمی تامین مالی بر فضای کسب و کار
تهدیدها و فرصت های حاکم بر فضای کسب و کار
رویکردهای توسعه نوآورانه فرهنگ کارآفرینی
مدل های نوین کسب و کار
رویکرد های تداوم کسب و کار
کار آفرینی و تعالی سازمانی، کیفیت و بهره وری

سایر موضوعات مرتبط

۲-مدیریت و کسب و کار

مدیریت کسب و کار هوشمند،
هوشمند سازی کسب وکار
حاکمیت، حفاظت وامنیت اطلاعات الکترونیک،
دولت، تجارت، یادگیری، بانکداری ، بازاریابی و تولید الکترونیک،
کاربردهای شبکه های مجازی و تحلیل رفتارها ی کاربران،
هوشمند سازی اماکن مسکونی و کار، حمل و نقل و ارتباطات سیار
تحلیل شبکه های اجتماعی
توسعه کسب و کار

حفاظت وامنیت فضای کسب و کار،

مدیریت کسب و کار بین المللی

مدیریت زنجیره تامین، تولید و عملیات

بین المللی شدن کسب و کار ، کارکردها و اثربخشی بنگاه
مسایل اجرا و کنترل استراتژی در کسب و کارهای بین المللی
فضای کسب و کار بین المللی و بنگاه
استراتژی های بازاریابی
مدیریت مالی
مزیت رقابتی بنگاه در سطح بین المللی
مسایل منابع انسانی و رفتار سازمانی در کسب و کار
مهارتهای مدیریتی
مدیریت منابع انسانی استراتژیک
مدیریت مالی و سرمایه گذاری در بنگاهها
تجارت الکترونیک
مدیریت دانش و کسب و کار
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و کسب و کار
مدیریت زنجیره تامین و عملیات
برونسپاری و استراتژی های عملیاتی در کسب و کارها
بین المللی شدن، ظرفیت جذب، نوآوری، خلاقیت ، یادگیری
شرکت های کوچک و متوسط و بین المللی شدن
اخلاق در کسب و کار
توریسم و صنعت میزبانی
شرکت های دانش بنیان
جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی

بانکداری

بازاریابی و تولید،

برند سازی

۳-سایر مباحث مرتبط با مدیریت ، کسب و کار و کار آفرینی

لذا اساتید ، صاحبنظران ، کارشناسان و دانشجویان گرامی می توانند طبق شرایط مجله مقالات خود را از طریق این وب سایت ارسال نمایند. به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد.

انواع مقالات
مقالات اصیل پژوهشی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات