آقای دکتر کیومرث نیاز آذری

Dr. Kiomars Niazazari

استاد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (341835)

18
78
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی