آقای حسن قدرتی

Hasan Ghodrati

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184331)

23
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی