آقای دکتر سلیمان ایران زاده

Dr. Soleiman Iranzadeh

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178557)

49
69
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی