آقای دکتر ناصر فقهی فرهمند

Dr. Naser Fghhi Farahmand

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176660)

29
40
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی