پیش آمدها و پیامدهای کیفیت رابطه آنلاین در خریدهای اینترنتی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 660

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMS-8-31_008

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای پیش بینی پیشامدها و پیامدهای کیفیت رابطه در خریدهای آنلاین مشتریان در خصوص خرید کالاهای فیزیکی است. بدین منظور مشتریانی که در شهر تبریز به صورت آنلاین از فروشگاههای اینترنتی خریداری کرده اند به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 427 مشبتری ببا تکمیبل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه ها، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده و فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS مورد آزمون قرار گرفت. ...

نویسندگان

محمدرضا کوششی

دکتری، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز.

صمد عالی

ضو هیئت علمی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز. (نویسنده مسئول)؛ samad.aali@iaut.ac.ir

علیرضا بافنده زنده

عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز.

سلیمان ایران زاده

عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز.