آقای دکتر اسداله خدیوی

Dr. Asadollah Khadivi

مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (377902)

49
29
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن مدیریت آموزشی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی