طراحی مدل برندکارفرما در صنایع کوچک و متوسط ایران به روش فراترکیب (در راستای بهره وری منابع انسانی)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 108

فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPMI-16-4_010

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل برند کارفرما در صنایع کوچک و متوسط ایران انجام شد. بدین منظور برای استخراج مقولات، مفاهیم و کدها از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (۲۰۰۷)، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، مجموعه ای از مقالات و مطالعات مرتبط در حوزه برندسازی کارفرما و مفاهیم مربوط است. در این تحقیق، پارامترهای مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا، کیفیت متدولوژی تحقیق در نظر گرفته شد و در نتیجه غربال گری، بازبینی و انتخاب از بین ۲۱۸ مقاله، ۶۰ نمونه مقاله معتبر به دست آمد. برای تعیین روایی روش فراترکیب از ابزار ارزیابی حیاتی گلین و برای تعیین پایایی روش فراترکیب از روش پایایی ارزیاب ها استفاده شد و ضریب پایایی ارزیاب ها ۰/۸۳ به دست آمد. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر سه بعد؛ ۱. ارزش های توسعهء فردی، ۲. ارزش های سازمانی و ۳.ارزش های اجتماعی-اقتصادی، در برند کارفرما در صنایع کوچک و متوسط ایران نقش به سزایی دارند و مدل طراحی شده به عنوان مناسب ترین مدل برند کارفرما از لحاظ شرایط فرهنگی، سازمانی و ساختاری موجود در صنایع کوچک و متوسط ایران است.

کلیدواژه ها:

برندکارفرما ، صنایع کوچک و متوسط ایران ، فراترکیب

نویسندگان

امیر لالهء

دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد عجب شیر، دانشگاه آزاد اسلامی، عجب شیر، ایران

حسین قره بیگلو

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد عجب شیر، دانشگاه آزاد اسلامی، عجب شیر، ایران

مجتبی رمضانی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

سلیمان ایرانزاده

استاد گروه مدیریت صنعتی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Armstrong M (۲۰۰۶). Strategic Human Resource Management, ۳rd edition, ed. ...
 • Backhaus, K. Tikoo, S., (۲۰۰۴). ” Conceptualizing and Researching Employer ...
 • Buck, H. & Dworschak, B. (eds.) ۲۰۰۳.” Ageing and work ...
 • Cachelin, J. L. Bodderas, M. Maas, P. (۲۰۰۹): HoheErwartungen. Die ...
 • Castro, & Armario and Ruiz, (۲۰۰۴). "The Influence of Employee ...
 • Catalano, A. (۲۰۱۳). Patterns of graduate students ‘information seeking behavior: ...
 • Chernatony, Leslie (۲۰۰۶). From Brand Vision to Brand Evaluation, M.A. ...
 • Chi-Min, Wua and Tso-Jen, Chen, (۲۰۱۵), Psychological contract fulfillment in ...
 • D’Annunzio-Green, N. (۲۰۰۸). Managing the Talent Management Pipeline. International Journal ...
 • Dagmar, Babčanová & Miroslav, Babčan & Eva, Odlerová, (۲۰۱۰), Employer ...
 • Danaeifard, H and Latifi, M and Naghipourfar, V and Meshbaki, ...
 • De Chernatony L.; (۲۰۰۱), From Brand Vision to Brand Evaluation; ...
 • Denison, D.; Cho, H.J. and Young, J. (۲۰۰۰). Diagnosing Organizational ...
 • D’Annunzio-Green, N. (۲۰۰۸). Managing the Talent Management Pipeline. International Journal ...
 • Esgandari, G. H., Esgandari, K., Beikzad, J., & Kordbacheh, S.H.(۲۰۱۲),The ...
 • Esgandari k, Jazani N, Memarzadeh Tehran Gh , Mousakhani M ...
 • Fombrun, C. J., & Van Riel, C. B. M. (۲۰۰۳), ...
 • Foster, C., Punjaisri, K., Cheng, R. ۲۰۱۰,"Exploring the relationship between ...
 • Freer, T. (۲۰۱۲). Social media gaming – a recipe for ...
 • Hafez Nia, M. Reza, (۲۰۱۶), Introduction to Research Methodology in ...
 • Jiang, T &,. Iles, P. (۲۰۱۱). Employer-brand equity, organizational attractiveness ...
 • Johns, P., Van Doreen, D.C. (۲۰۱۰). Competitive intelligence in service ...
 • Jones, G.R. and J.M. George, ۲۰۰۳. Contemporary management. New York: ...
 • Jonze, Johanna & Oster, Hedwig, (۲۰۱۳), Employer Branding in Human ...
 • Khalil Shourini, S, (۲۰۱۲), Mixed Research Methods (with Emphasis on ...
 • Khoshnood, E, (۲۰۱۱), the effect of the main dimensions of ...
 • Königová, Martina & Urbancová, Hana, (۲۰۱۳), Evaluation of Factors influencing ...
 • Kornberger, M. (۲۰۱۰), Brand Society: How Brands Transform Management and ...
 • Kotler, P. (۲۰۰۳). Marketing Management, ۱۱th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle ...
 • Krishnan, B., &Hartline, M. D. (۲۰۰۱). Brand equity: Is it ...
 • Kucherov, D., & Zavyalova, E. (۲۰۱۲). HRD practices and talent ...
 • Kunerth, B. & Mosley, R. ۲۰۱۱,"Applying employer brand management to ...
 • Lair, D., Sullivan, K., & Cheney, G. (۲۰۰۵). Marketization and ...
 • Lance A. Berger, Dorothy R. Berger, (۲۰۰۴), The Talent Management ...
 • Lari Semnani, Behrouz, and Sanavi Fard, Rasoul, (۲۰۱۴), Employee Branding ...
 • Lennick، D., & Kiel, F., (۲۰۰۵), Moral intelligence: The key ...
 • Lievens, F. (۲۰۰۷). Employer branding in the Belgian Army: The ...
 • Melissa John and Phil Roberts (۲۰۰۶)" Rules of Atraction", Marketing ...
 • Memon, A.M. And A.N. Kolachi, ۲۰۱۲. Towards employee branding: A ...
 • Miles, S.J. And G. Mangold, ۲۰۰۴. A conceptualization of the ...
 • Miles, S.J. And W.G. Mangold, ۲۰۰۵. Positioning Southwest airlines through ...
 • Rahimian, A, (۲۰۱۳), Employer Brand; New Strategy for Human Capital ...
 • Roberts, P. W. & Dowling, G. R. (۲۰۰۲). Corporate reputation ...
 • Rousseau, D., ۱۹۹۵, Psychological contracts in organization; Understanding written and ...
 • Saeedi Moghaddam, F, (۱۹۹۵), A Study of the Relationship between ...
 • Salimokhanian, S, (۲۰۱۲), A Study and Determination of Brand-Based Human ...
 • Sanchez, J., C. (۲۰۱۰). University training for entrepreneurial competencies its ...
 • Sandelowski, M. and Barros, J. (۲۰۰۷). Handbook for Synthesizing Qualitative ...
 • Sarmad, Z, Bazargan, A and Hejazi, E. (۲۰۱۰). Research Methods ...
 • Wilden, R., Gudergan, S., & Lings, I. (۲۰۱۰). Employer branding: ...
 • Yang Chunping, Li Xi(۲۰۱۱) The Study on Employer Brand Strategy ...
 • نمایش کامل مراجع