آقای دکتر احسان تقی پور

Dr. Ehsan taghipour

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (477136)

12
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی