ارزیابی اثربخشی تبلیغات در ارتقای توان رقابتی سامازمانها با بهره گیری از مدل آیدا(مطالعه موردی :بانک حکمت ایرانیان)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 699

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HTCONF02_075

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

امروزه از یک سو سازمان ها، برای شناساندن و معرفی کالاها و خدمات خود و اعلام وجه تمایز آن با کالاهای مشابه، با به کارگیری رسانه های مختلف تبلیغاتی، می کوشند پیام های تاثیرگذاری را به منظور ترغیب مخاطبان به خرید ارسال کنند و از سوی دیگر، مردم با انواع تبلیغات از طریق رسانه های گوناگون در هر زمان و مکانی محاط شده اند؛ این در حالی است که آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان اثربخشی آن است. در این مطالعه، تلاش شده تا اثر بخشی تبلیغات بانک حکمت ایرانیان در جذب مشتری در سطح استان تهران بر اساس مراحل مدل AIDA ارزیابی شود.بدین منظور با استفاده از رابطه کوکران نمونه ای مشتمل بر 234 نفر از مشتریان بانک حکمت ایرانیان در استان انتخاب و پرسشنامه پژوهش میان آنان توزیع گردید.به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون t تک نمونه ای بهره بردیم.نتایج حاکی از آن است که تبلیغات بانک حکمت ایرانیان در حوزه استان تهران از طریق جلب توجه مشتریان،ایجاد علاقه آنها و ایجاد تمایل آنها و اقدام آنها اثربخش بوده است.

نویسندگان

محمد یزدان شناس

استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

احسان تقی پور

استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( نوشهر

محمد رضا طالعی پور

مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر