مقالات بازاریابی خدمات بانکی در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بازاریابی خدمات بانکی درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بازاریابی خدمات بانکی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,088 مقاله در زمینه بازاریابی خدمات بانکی استخراج شده است.

لیست مقالات بازاریابی خدمات بانکی در صنعت بانکداری

1. استخراج شاخص های ارزش گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی
2. بررسی نقش و جایگاه وفاداری الکترونیکی در تدوین استراتژی های بازاریابی الکترونیکی (مطالعه در خدمات بانکداری الکترونیکی کشور)
3. بازاریابی نوین در بانکداری ایران و جهان
4. اثر بازاریابی داخلی و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد(بهره وری، مالی و توسعه کارکنان) بانک تجارت
5. بررسی رابطه ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری CRM با بازاریابی موبایلی (بانک تجارت شیراز)
6. تاثیر شهرت سازمانی بر وفاداری مشتری و تبلیغات شفاهی با توجه به نقش میانجی رضایت، احساس هویت و تعهد مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک ملت در شهر رشت)
7. تاثیر بازاریابی دیجیتال بر فرایند تصمیم گیری مشتریان خدمات بانکداری در بانک صادرات
8. بررسی تاثیر مدیریت بازاریابی و مشتری مداری در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک بر جذب و حفظ مشتری
9. طراحی الگوی تاثیر رسانه ها بر کیفیت و تنوع خدمات در ارتباطات بازاریابی یکپارچه بانک سپه
10. تاثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه برند خدمات با میانجی گری تجربه برانگیخته ( مورد مطالعه: شعب منتخب بانک ملی شهر تهران )
11. ایده خلاقانه بکارگیری توکن غیرقابل معاوضه در تایید اصالت و بازاریابی فرش دستباف به منظور ایجاد یک پلتفرم سرمایه گذاری و ارائه خدمات بانکی پایدار
12. نقش الگوهای تبلیغاتی در فضای وب و رسانه های سنتی در اعتمادبخشی به مشتریان شبکه بانکی
13. عوامل موثر بر اعتماد مشتریان به اپلیکیشن های بانکی از منظر بازاریابی
14. تاثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش طول عمر مشتری
15. ویژگی های تبلیغات بانک های قرض الحسنه
16. بررسی تاثیر تجربه برند، کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده بر تبلیغات دهان به دهان در صنعت بانکداری
17. ارائه مدل بانکداری اجتماعی مبتنی بر رهیافت بازاریابی اجتماعی
18. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مدار بر ارزش ویژه برند ، کیفیت ادراک شده ، تصویر ذهنی برند و وفاداری به برند در بانک انصار شعب مشهد
19. بررسی رابطه بازاریابی اجتماعی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان با نقش میانجی گری هوش سازمانی در شعب بانک تجارت استان اردبیل
20. تاثیر بازاریابی عصبی بر سبک های تصمیم گیری مشتریان سازمان در شعب بانک تجارت شهرستان بندرعباس
21. بررسی تاثیر جهت گیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسب و کار استراتژیک با توجه به نقش میانجی اعتماد الکترونیکی (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهر تهران)
22. ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی متغیرهای عملکرد بازار و بازاریابی الکترونیکی- مطالعه موردی (بانک ملت اداره امور شعب شمال تهران)
23. طراحی و آزمون مدل بازاریابی خدمات بانکی با تکیه بر روش داده بنیاد سیستماتیک در بانک صادرات ایران
24. ارزیابی بازاریابی داخلی در میزان رضایت مشتریان شعبه بانک صادرات (مطالعه موردی: بانک صادرات استان گلستان)
25. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی در بانک سامان
26. تاثیر قابلیت نوآوری وتسهیم دانش بر عملکرد نوآوری وعملکرد بازاریابی (مورد مطالعه: بانک پارسیان استان تهران)
27. بررسی رابطه بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت مشتریان در بانک مسکن استان کردستان
28. تاثیر بازاریابی داخل شعبه ای و مدیریت ارتباط با مشتری بر جذب منابع مالی در بانک سپه استان آذربایجان غربی
29. بررسی رابطه بین شیوه های جذب مشتریان با ارزش ایجاد شده و عملکرد مشتری در شعب بانک ملی ایلام
30. تاثیر نوآوری و کارآفرینی بازاریابی دیجیتال درآینده صنعت بانکی (مطالعه موردی بانک ملی ایران )
31. اثرپذیری عملکرد مالی بر پایه هوش عاطفی و نقش واسطه بازاریابی رابطه محور و مدیریت رابطه با مشتریان به روش معادلات ساختاری (مورد مطالعه: نظام بانکی)
32. تاثیر بازاریابی رابطه مند با تاکید بر آینده پژوهی افزایش وفاداری مشتریان
33. بررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه بر بهبود عملکرد مالی بانک ها
34. بررسی ارتباط بین قابلیت های بازاریابی و جذب مشتریان جدید بانک
35. بازاریابی حسی و توسعه خدمت جدید، مورد مطالعه: بانک رسالت
36. بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر تبلیغات توصیه ای با در نظرگیری نقش میانجی وفاداری مشتری (مورد مطالعه: صنعت بانکداری)
37. شناسایی عوامل موثر بر چابکی بازاریابی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک های شهر کرمان)
38. مدلسازی هدفمند بازاریابی کارآفرینانه در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک های خصوصی استان گیلان)
39. تاثیر ترکیب عوامل سنتی و برخط بر اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیک و تبلیغات توصیه ای
40. بررسی رابطه کیفیت خدمات بر بازاریابی دها نبه دهان با نقش میانجیگری وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک تجارت استان خراسان شمالی)
41. بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند بانک تجارت
42. اولویت بندی معیارهای تعیین جذابیت بازارهای هدف در بانکداری تجاری با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل توامان: تحقیقی پیرامون بانک ملت
43. بررسی وضعیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی و عوامل موثر و متاثر از آن (مورد پژوهی: بانک ملت)
44. بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر بازاریابی داخلی (مطالعه موردی: بانک ملت شعبه های شهر شیراز)
45. بررسی تاثیر قابلیت های استراتژیک بر عملکرد عملیاتی و عملکرد مالی در حوزه خدماتی بانکی (مطالعه موردی : بانک صادرات شهر اردبیل)
46. ارائه الگوی مدل بازاریابی خدمات بانکی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مطالعه موردی: بانک شهر
47. بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان حقیقی از کیفیت خدمات الکترونیکی و بازاریابی رابطه مند در بانک کارآفرین شعب شمال تهران
48. بررسی تاثیرکارکردهای هوش رقابتی بر اثربخشی استراتژی های بازاریابی در شعب بانک ملی خوزستان
49. ارزیابی اثرمتقابل عناصر بازار در صنعت بانکداری ایران
50. بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر مدیریت روابط با مشتری (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک سرمایه استان خراسان)
51. شناخت و بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM )در بازاریابی با تاکید بر صنعت بانکداری
52. ارایه الگوی پیشایندها و پیامدهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در صنعت بانکداری
53. بررسی نقش عوامل موثر تبلیغات شفاهی بر قصد خرید مجدد درصندوق های سرمایه گذاری بانک ملت
54. بازنمایی پول در تبلیغات دیداری تحلیل گفتمان دیداری کمپین تبلیغاتی بانک ملت
55. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ادراک مصرف کننده از فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی در کسب و کار الکترونیک در شعب بانک صادرات استان خوزستان
56. ارائه مدل توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر استراتژی های بازاریابی دیجیتال (موردمطالعه: بانک شهر)
57. تاثیر تبلیغات با نقش میانجی ارزش ویژه برند بر عملکرد تجاری سازمان
58. بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر وفاداری برند مشتریان در بانک سپه شهر تهران
59. بررسی نقش بازاریابی در سیستم نوین بانکداری (مورد مطالعه: بانک ملی شهرستان ساری)
60. تاثیر فعالیت های بازاریابی خیرخواهانه بر ابعاد ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری
61. تاثیر بازاریابی سبز در صنعت بانکداری
62. بانکداری الکترونیکی
63. تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک
64. بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی گر یادگیری سازمان (مورد مطالعه : کارکنان شعب بانک رفاه کارگران استان خراسان رضوی)
65. بررسی رابطه بین رضایت مشتریان با تبلیغات دهان به دهان در بانک های تجارت شهر بهبهان
66. بررسی نقش میانجیگری ارزش ادراک شده در رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی و بازاریابی دهان به دهان ( مورد مطالعه : شعب بانک تجارت استان خراسان شمالی)
67. تاثیر بازاریابی رابطه مند بر تبلیغات دهان به دهان (مورد مطالعه: مشتریان بانک تجارت استان تهران)
68. ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانکی و شناسایی عوامل موثر بر ترجیح ارباب رجوع
69. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر ادراک کارکنان و کیفیت خدمات درک شده توسط مشتری (مورد مطالعه: بانک ملی شهر بوشهر)
70. بخش بندی مشتریان بانکی براساس عوامل نگرشی و رفتار مالی به منظور ارتقاء تعامل بانک با مشتریان
71. بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش بانکداری سیار با در نظر گرفتن مشارکت مصرف کننده
72. بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش بانکداری سیار با در نظر گرفتن مشارکت مصرف کننده
73. تاثیر بازاریابی الکترونیکی، ریسک ادراک شده و ارزش ادراک شده مشتری از خرید اینترنتی بر گرایش به خرید آنلاین(مورد مطالعه: شرکت پرداخت الکترونیک سداد)
74. بررسی تاثیر تجربه برند و کیفیت خدمات بر بازاریابی دهان به دهان (موردمطالعه: بانک انصار استان خراسان شمالی)
75. بررسی تاثیر اثربخشی تبلیغات بر رفتار تبلیغات توصیه ای و وفادری مشتری با تبیین نقش مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت خدمات (مطالعه موردی: شعب بانک تجارت رشت)
76. تبیین عملکرد نوآوری: نقش متغیرهای دوسوتوانی سازمانی و قابلیتهای بازاریابی پویا
77. بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد پذیرش موبایل بانک با نقش میانجی مشارکت مشتری (مطالعه موردی: مشتریان موبایل بانک صادرات اهواز)
78. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند برکسب مزیت رقابتی و رفتار مشتری مداری در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک سینا شهر تهران)
79. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان (موردمطالعه: شعب بانک کشاورزی شهرستان بیرجند)
80. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان(موردمطالعه: شعب بانک کشاورزی شهرستان بیرجند)
81. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد سازمانی کارکنان( موردمطالعه: شعب بانک کشاورزی شهرستان بیرجند)
82. ارائه مدل خلق ارزش در زنجیره تامین بانک کشاورزی
83. بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتری، قصد خرید مجدد و تبلیغات دهان به دهان مشتریان بانک ملی ایران استان مازندران
84. تاثیر استراتژی بازاریابی احساسی بر جذب مشتریان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان تهران)
85. اصول مدیریت ریسک در بهره دهی و اثربخشی بانک ها
86. تحلیل اصول مدیریت ریسک در بهره دهی و اثربخشی بانک ها
87. تبیین و الویت‌بندی فاکتورهای اثربخش تبلیغات با استفاده از سلسله مراتب فازی(FAHP)
88. محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک ها بر آن
89. مدل وفادار سازی مشتریان در سازمان های نوظهور مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی: بانک های خصوصی نوظهور
90. تفاوت های رفتاری در دو گروه کاربران و غیرکاربران تکنولوژی های خودخدمتی
91. ادراک مشتریان از منافع رابطه در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه
92. بازاریابی متمایر خدمات نوین بانکی
93. تبیین ارتباط پیامدهای مثبت رفتاری کارکنان با مشتریان بانک های منتخب
94. طراحی و تبیین الگوی بومی بازاریابی دیجیتال در سیستم بانکی
95. راه اندازی کسب و کار با استفاده از برنامه های کاربردی تلفن همراه، محرک های بازار، درخواست ها، بازاریابی و فن آوری و جذب و نوآوری اطلاعات در صنعت تلفن همراه
96. شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی اجتماعی: یک تحلیل کیفی
97. ارزیابی اثربخشی تبلیغات در بانکها
98. بررسی تأثیر تجربه فعالیت های بازاریابی بازی واره بر رفتارهای مطلوب مصرف کننده با نقش میانجی عشق به برند در صنعت بانکداری
99. بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران با نقش میانجی ارزش ویژه برآوردی
100. شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی بانکداری شرکتی در بانکهای تخصصی