بررسی تاثیر سیستم آموزش ضمن خدمت بر توسعه عملکرد کارکنان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 170

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCCONF06_177

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401

چکیده مقاله:

رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور موثر فعالیتهایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامهریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است. در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توسعه عملکرد کارکنان پرداخته شده است.جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک سپه در شعب استان مازندران می باشند .بر اساس رابطه کوکران حجم نمونه ۱۲۷ نفر تعیین شد و براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه ای مشتمل بر ۴۲ سوال میان کارکنان این بانک توزیع گشت.پس از جمع آوری اطلاعات فرضیات تحقیق بر اساس آزمون رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان داد که آموزش ضمن خدمت در بانک سپه از طریق ارتقاء مهارت شغلی ، خلاقیت کارکنان ،انتقادپذیری کارکنان در شعب ، مسئولیتپذیری کارکنان ، بهبود برخورد کارکنان با مشتریان ،رعایت ایمنی محیط کار توسط کارکنان ،رعایت مقررات توسط کارکنان در شعب بانک ، ارتقاءتوجه به شعائر اسلامی توسط کارکنان در شعب بانک سپه استان مازندران ، بر توسعه عملکر کارکنان این بانک تاثیر گذار می باشد.

کلیدواژه ها:

آموزش ضمن خدمت-توسعه عملکرد-بانک سپه -استان مازندران

نویسندگان

احسان تقی پور

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

سیدابراهیم همتی گلیان

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

محمد یزدان شناس

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر