آقای دکتر عباس طلوعی اشلقی

Dr. abbas Toloie Ashlaghi

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368388)

24
86
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی