آقای دکتر احتشام رشیدی

Dr. E Rashidi

استادیار

Researcher ID: (345482)

18
16
9
3
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب ارتباطات در محیط های سازمانی (نوروزی) - 1402 - فارسی
  • کتاب برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی (سیمرغ آسمان آذرگان) - 1401 - فارسی
  • کتاب رسانه‌های اجتماعی سلاحی یکسان برای همه (مگستان) - 1398 - فارسی
  • کتاب مصاحبه با رسانه ها (ثانیه) - 1397 - فارسی
  • کتاب روزنامه نگار اخلاق مدار (خانه پژوهش) - 1397 - فارسی
  • کتاب نظریه پردازی ارتباطات بحران (مگستان) - 1397 - فارسی
  • کتاب درآمدی پیشرفته بر اقتصاد فرهنگی (تیسا) - 1395 - فارسی
  • کتاب درسنامه اقتصاد فرهنگی (دانژه) - 1394 - فارسی
  • کتاب درسنامه اقتصاد فرهنگی (دانژه) - 1393 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی