آقای دکتر محمدهادی عسگری

Dr. Mohammadhadi Asgari

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183166)

40
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی