ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علی خوزین

Ali Khozein

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178536)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی علی خوزین در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات علی خوزین در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسیعوامل اثربخشی خرید و تدارکات پروژه ها و طرح های سرمایه گذاینخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات1387
2دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تقاطعCAM-I، چهارچوبی برای ترسیم گردش هزینه هاششمین کنفرانس بین المللی مدیریت1387
3دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تقاطعCAM-I، چهارچوبی برای ترسیم گردش هزینه هاششمین کنفرانس بین المللی مدیریت1387
4دریافت فایل PDF مقالهروش تحلیل فرایندهای تقاطع ـ CAM -I ، توسط مدیران اجراییاولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی1388
5دریافت فایل PDF مقالهنوآوری و کارآفرینی از دیدگاه اسلامدومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهعوامل موفقیت در پیاده سازی سیستم های هزینه یابی / مدیریت بر مبنای فعالیت کدامند؟دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی1387
7دریافت فایل PDF مقالهروش اجرای سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در تولیددومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1388
8دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی عوامل مؤثر در به کارگیری اوراق مشتقه در بازار مالی ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیسومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهراهبردها و راهکارهای دولت الکترونیک در هزاره سومهمایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها1389
10دریافت فایل PDF مقالهسنجش استراتژیک محرکهای ارزش برای مدیریت سرمایه فکریهمایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری1390
11دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی عوامل مؤثر در به کارگیری اوراق مشتقه در بازار مالی ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران1392
12دریافت فایل PDF مقالهجریانها نقدی و سودآوری سهام با در نظرگرفتن فرصتهای سرمایه گذاری (تحقیق موردی در شرکتهای صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران)یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران1392
13دریافت فایل PDF مقالهطرح بازاریابی و استراتژی فروشکنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار1394
14دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین اقلام تعمدی اختیاری و اظهارنظر مشروطه حسابرس (تأکید بر ابهام در تداوم فعالیت)سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
15دریافت فایل PDF مقالهاقلام تعهدی اختیاری و اظهار نظر مشروط، تأکید بر سایر دلایل ابهامسومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
16دریافت فایل PDF مقالهنقش تعدیلی بحران مالی بر رابطه بین اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرس (تأکید ابهام در تداوم فعالیت)سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
17دریافت فایل PDF مقالهاثر میانجیگری بحران مالی در گزارش حسابرس و اقلام تعهدی، تأکید بر سایر دلایل ابهامسومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
18دریافت فایل PDF مقالهکیفیت حسابرسی با اندازه مؤسسه، به موقع بودن گسارشات مالیچهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری1394
19دریافت فایل PDF مقالهکیفیت حسابرسی و افشا کافی و گزارشگری مناسبچهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری1394
20دریافت فایل PDF مقالهحاکمیت شرکتی و انتخاب حسابرسچهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر بکارگیری اثر بخش صکوک در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری1394
22دریافت فایل PDF مقالهاوراق فروش تبعی محصولی نوین ازرشته مهندسی مالیچهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری1394
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین استقلال مدیران ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1394
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهدارتهرانچهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت و ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1394
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین نوع موسس حسابرسی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1394
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سرمایه فکری و نظام راهبری شرکتی با کیفیت اطلاعات مالی در50شرکت برتر پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهراندومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری1395
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سرمایه انسانی و تخصص مالی اعضای هیئت مدیره با کیفیت اطلاعات مالی در50شرکت برتر پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهراندومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری1395
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین تخصص مالی کمیته حسابرسی ومدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرانپنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین1395
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهرانپنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین1395
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و افشای سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین وجود کمیته حسابرسی و افشای سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین1395
33دریافت فایل PDF مقالهویژگی های هیات مدیره و به موقع بودن انتشار گزارش حسابرسیششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرویژگی های هیات مدیره بربه موقع بودن انتشار گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران گروه محصولات داروییششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1395
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی وحجم مبادلات اوراق اختیارفروش تبعی دربازاربورس اوراق بهادارتهرانششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین1396
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با لحاظ نمودن نقش میانجی فرهنگ سازمانی مورد مطالعه: کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ایلاماولین همایش ملی کارآفرینی پایدار1394
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی پنجره ی فرصت ها بر دانش کار آفرینیهمایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها1396
38دریافت فایل PDF مقالهطرح بازاریابی و استراتژی فروشهمایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها1396
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سودآوری، مالکیت نهادی و مسیولیت اجتماعی شرکت ها با نقش تعدیلی اندازه شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانهمایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها1396
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی مبانی نظری عوامل موثر بر بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهمایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها1396
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دامنه حسابرسی داخلی و عملیات حسابرسی داخلی شرکت بیمه دانا استان تهران بر عملکرد مالی آنهمایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها1396
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گزارش حسابرسی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهمایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها1396
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دستورالعمل حسابرسی و گزارش حسابرسی داخلی شرکت بیمه دانا استان تهران بر عملکرد مالی آنهمایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها1396
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نیروی انسانی و اهداف حسابرسی داخلی شرکت بیمه دانا استان تهران بر عملکرد مالی آنهمایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها1396
45دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر در افزایش کیفیت گزارشات حسابرسی عملکرد، دیوان محاسبات کشوراولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران1395
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر معاملات بااشخاص وابسته بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهفتمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری1397
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL در حسابرسی مستمرهفدهمین همایش ملی حسابداری ایران1398
48دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر در پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهفدهمین همایش ملی حسابداری ایران1398

مقالات علی خوزین در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهروش استفاده از کارت امتیازدهی گزارشگری پایداریماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری1393
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی کنترل های داخلی در بخش عمومیفصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی1396
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی با افشای اختیاری اخلاقیات در شرکت هایدارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری1395
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتیفصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری1395
5دریافت فایل PDF مقالهنقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابداریپژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی1396
6دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر اثر بخش سیستم ABC در شرکت های گروه محصولات شیمیاییماهنامه نفت و انرژی1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL به عنوان یک تکنولوژی اطلاعاتی نوین دربهبود حاکمیت شرکتیفصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری1396
8دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی عوامل موثر در گسترش سرمایه گذاری بر روی صکوک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازیدوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی1396
9دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی جامع شناسایی و رتبه بندی ریسک های اوراق بهادار اسلامیراهبرد مدیریت مالی1397
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ابعاد نقدشوندگی سهام با حجم فروش اولیه اوراق اختیار فروش تبعی به عنوان یک ابزار مالی نوینراهبرد مدیریت مالی1396
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) بربهبود کیفیت گزارشگری مالی ، افزایش شفافیت اطلاعات مالی وکاهش عدم تقارن اطلاعاتیفصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی1396
12دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر در به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی1397
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمرفصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 202 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علی خوزین

تماس با علی خوزین


به اشتراک گذاری صفحه علی خوزین

پشتیبانی