فصلنامه اقتصاد محاسباتی

The Journal of Computational Economics

فصلنامه « اقتصاد محاسباتی» در « سی امین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی» مطابق نامه شماره ۳۲/۵۶۴۸۶/ص مورخ ۱۴۰۰.۰۹.۰۱ مجوز انتشار دریافت کرده است. فصلنامه مورد نظر یک فصلنامه بین رشته ای برای رشته های اقتصاد، ریاضی ، آمار و مهندسی می باشد که پژوهشگران می توانند مطالعات کمی خود که بر مبنای مدل های مورد کاربرد در اقتصاد است را به این فصلنامه ارسال نمایند.

زمینه و محورهای تخصصی فصلنامه:

اندازه گیری انواع مختلف ریسک های اقتصادی
محاسبه شاخص های قیمت مصرف کننده و تولید کننده
بهینه سازی و کاربرد مدل های کنترل بهینه در اقتصاد (Optimal Control)
روش های محاسبه انواع فیلترها در اقتصاد سنجی ( مارکف سوئیچینگ و مونت کارلو)
کاربرد مدلهای ریاضی در اقتصاد
پیش بینی متغیرهای اقتصادی با استفاده از روش داده- ستاده (Input-Output Method)
تعیین مرز کارایی متغیرهای اقتصادی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها(DEA)
کاربرد نظریه بازی ها در اقتصاد (Game Theory)
استفاده از مدل های شبکه عصبی در پیش بینی های اقتصادی
اقتصاد دیجیتال
کاربرد هوش مصنوعی ، کلان داده (Big Data) و اینترنت اشیاء ( Iot ) در اقتصاد

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات