خانم دکتر فاطمه عباسی

Dr. Fatemeh Abbasi

عضو هیات علمی موسسه آموزشی مهرالبرز

Researcher ID: (361549)

7
19
4
1
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • فتوحی ، معصومه، خدیور، آمنه، عباسی، فاطمه (1398). طراحی سیستم خبره احتمالی بر پایه داده کاوی جهت تشخیص سبد خرید مشتری مطالعه موردی یک شرکت پخش مواد غذایی، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع (1398)
 • عباسی، فاطمه، خدیور، آمنه (1398). مقایسه تحلیل احساسات و رتبه بندی کاربران بر عملکرد سیستم های پیشنهاد دهنده، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (1398)
 • رفیعی طاقانکی، مهسا، خدیور، آمنه، عباسی، فاطمه (1398). ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی منابع انسانی در سطح دانشگاه های دولتی شهر تهران، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (1398)
 • فرنیا، سارا، خدیور، آمنه، عباسی، فاطمه (1398). بررسی ریسک های دانش در مواجهه با اقتصاد اشتراکی، کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاک چین و اقتصاد. (1398)
 • عباسی، فاطمه (1393). بررسی جایگاه پارادایم¬های اخلاق در منشورهای اخلاقی با استفاده از روش فراترکیب- نمونه مورد بررسی: منشور اخلاقی انجمن کامپیوتر (ماشین¬های حسابگر)، نخستین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی، دانشگاه تهران. (1393)
 • خدیور، آمنه ، عباسی ، فاطمه (1392). بررسی و تبیین رابطه حاکمیت شرکتی و حاکمیت فناوری اطلاعات, نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی در راستای سند چشم انداز 1404, دانشگاه الزهرا. (1392)
 • مهدوی، عبدالمحمد، سلطانی دلشگا، محمد، عباسی، فاطمه (1391). شناسایی و بررسی ریسک های طرح های کلان فناوری اطلاعات, هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه, مرکز همایشهای رازی (1391)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • طراحی سامانه اینترنت بانک واکنش گرا با رویکرد علم طراحی منتشر شده در فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (1401)
 • ارایه مدلی جهت دسته بندی احساسات خریداران کتاب با استفاده از رویکرد ترکیبی منتشر شده در فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (1396)
 • Review the Position of the Ethics paradigm in Code of Ethics by Meta-synthesis –Observed Case (Association for Computing Machinery ) منتشر شده در فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات (1394)
 • روشى براى سنجش ریسک هاى طرح هاى کلان فناورى اطلاعات با رویکرد فازى منتشر شده در فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (1392)
 • محسنی، آرمینا، خدیور، آمنه، عباسی، فاطمه (1401)تحلیل احساسات نظرات کاربران تریپ‌ادوایزر برای رستوران‌های ایران با رویکرد یادگیری عمیق ، در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت هوشمندی کسب و کار، دوره 10، شماره 40. (1401)
 • ذوالفقار، مریم، خدیور، آمنه، عباسی، فاطمه (1401)، طراحی سامانه اینترنت‌بانک واکنش‌گرا با رویکرد علم طراحی، در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت هوشمندی کسب و کار، دوره 10، شماره 39. (1401)
 • ذوالفقاری، پریسا، خدیور، آمنه، عباسی، فاطمه (1401)بررسی تاثیر ریسک درک‌‌شده توسط کاربران شبکه-های اجتماعی بر قیمت بیت¬کوین با استفاده از تکنیک تحلیل احساسات و شبکه عصبی NARX ، در پژوهش های مدیریت ایران، دوره 26، شماره 2، 18-41 (1401)
 •  عالی خانی، یاسمین، خدیور، آمنه، عباسی، فاطمه (1401) ارزیابی ادراک عمومی از نسل پنجم ارتباطات سیار از طریق تحلیل احساسات کاربران شبکه اجتماعی توییتر، در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های نوین در تصمیم گیری، دوره 7، شماره 2 ، 111-135. (1401)
 • عباسی ،فاطمه، خدیور، آمنه (1400)، مقایسه تاثیر تحلیل احساسات و رتبه بندی کاربران بر عملکرد سیستم های پیشنهاد دهنده، در مجله علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره 11، شماره 4، 75-92. (1400)
 • فرنیا، سارا، خدیور، آمنه، عباسی، فاطمه (1400)،تحلیل ریسک دانش بین سازمانی با رویکرد منطق فازی (مطالعه موردی: صنعت بیمه)، در فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت راهبردی دانش سازمانی، سال 4، شماره 12، 51-87. (1400)
 • عباسی، فاطمه، خدیور، آمنه، یزدی نژاد، محسن (1399). تحلیل ادراکات کاربران درباره خرید تلفن همراه در سایت دیجی کالا، مجله علمی پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (1399)
 • افسانه، گلشنی، خدیور، آمنه، عباسی (1398). مدلسازی عوامل موثر بر مشارکت افراد در برنامه های کاربردی موبایل مرتبط با اقتصاد اشتراکی، دوره 5 شماره1، 185-201. (1398)
 • عباسی, فاطمه, محمودی, جعفر, آقاجان تبار, مجتبی. (1398). پژوهش در حکمرانی الکترونیک. آینده پژوهی مدیریت, 30(شماره 1 (پیاپی 116)), 15-30. (1398)
 • عباسی, فاطمه؛ بابک سهرابی؛ امیر مانیان و آمنه خدیور،( ۱۳۹۶). ارایه مدلی جهت دسته بندی احساسات خریداران کتاب با استفاده از رویکرد ترکیبی، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (21)6، 65-92. (1396)
 • عباسی, فاطمه, سهرابی, بابک, خدیور, آمنه, مانیان, امیر. (1396). ارائه مدلی جهت پیش‌بینی موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب‌وکار. نشریه علمی مدیریت اطلاعات, 3(شماره 1), 57-78. (1396)
 • خدیور, آمنه, عباسی, فاطمه. (1395). ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در سیصد شرکت برتر ایرانی. پژوهش های نوین در تصمیم گیری، (3)1، 23-42. (1395)
 • مانیان, امیر, عباسی, فاطمه. (1394). بررسی جایگاه پارادایم ‏های اخلاق در منشورهای اخلاقی با بهره‎مندی از روش فراترکیب (مورد مطالعه: منشور اخلاقی انجمن کامپیوتر (ماشین‏های حسابگر))، مجله مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 4، 889-908. (1394)
 • خدیور, آمنه, عباسی, فاطمه. (1392). روشی برای سنجش ریسک¬های طرح¬های کلان فناوری اطلاعات با رویکرد فازی, چاپ در مجله علمی پژوهشی ، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، (3)1، 47-69. (1392)
 •  سلطانی دلگشا، محمد، مهدوی، عبدالمحمد،عباسی، فاطمه (1391). شناسایی و دسته بندی ریسک های طرح های کلان فناوری اطلاعات( روش متاسنتز), علمی پژوهشی علوم مدیریت ایران, (26)7، 113-125. (1391)

تالیفات

 • کتاب متن کاوی با تمرکز بر تحلیل احساسات (نگاه دانش) - 1398 - فارسی
 • پایان نامه طراحی و پیاده سازی سیستم پیشنهاد دهنده خرید کالا مبتنی بر تحلیل احساسات خریداران (دانشگاه تهران) - 1396 - فارسی
 • کتاب مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات (راشدین) - 1392 - فارسی
 • پایان نامه شناسایی و اندازه گیری ریسک در طرح های کلان فناوری اطلاعات کشور( دیوان محاسبات کشور) (دانشگاه الزهرا) - 1392 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی