آقای دکتر علی نقی امیری

Dr. Alinaghi Amiri

استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184049)

11
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی